FSMVÜ | FSM TÜMER
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Merkez Müdürünün Mesajı
Türkçe, gerek geniş bir coğrafyada konuşuluyor olması gerek Türkiye’deki eğitim ve iş olanaklarının artması gerekse devam eden göçler sebebiyle her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih edilmekte ve öğrenilmektedir. Türkçenin öğretiminde, konuşulmasında ve yaygınlaşmasında rol oynamanın büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. TÜMER olarak, Türkçe öğrenmek isteyen herkese en verimli şekilde Türkçe öğretmek için özveriyle çalışıyor, öğrencilerimizin ülkelerinden ayrılıp Türkiye’de bulundukları zaman zarfında hem Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelerini hem de aile yakınlığı hissetmelerini istiyoruz.
TÜMER Hakkında
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÜMER Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek, Türk dilini ve kültürünü yabancılara tanıtmak ve Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi alanında materyal geliştirmek amacıyla Ekim 2012 tarihinde Halıcıoğlu yerleşkesinde açılmıştır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi